"> Profesyonel Tasar?m G?rselle?tirme ??zümleri | NVIDIA

   <pre id="trppt"></pre>

   <pre id="trppt"></pre>
     <pre id="trppt"><del id="trppt"><mark id="trppt"></mark></del></pre>
      <p id="trppt"><del id="trppt"></del></p>

         KAR?INIZDA NVIDIA TURING

         V?ZYONUNUZU GER?E?E D?Nü?TüRMEK ???N GEREKEN Gü?

         NVIDIA’n?n g?rselle?tirme platformu masaüstünde, veri merkezinde ve bulutta yenili?i te?vik etmenin yan? s?ra, benzersiz performans ve beceriler sunar. ?ster en son teknolojilere sahip ürünler geli?tirin, ister sürükleyici hikayeler anlat?n veya gelece?in ?ehirlerini ba?tan yarat?n, NVIDIA RTX tüm bunlar? daha iyi ve h?zl? yapman?za yard?mc? olur.

         小优视频
         Quadro

         QUADRO

         Quadro?, ?arp?c? endüstriyel tasar?mlardan geli?mi? ?zel efektlere ve karma??k bilimsel g?rselle?tirmelere, dünyan?n en ?nde gelen g?rsel bilgi i?lem platformudur. Bugünün kar???kl??a neden olan zorluklar?n? yar?n?n i? ba?ar?lar?na d?nü?türmek i?in gerekli en geli?mi? donan?m, yaz?l?m ve ara? ekosistemine yaln?zca, milyonlarca yarat?c? ve teknik profesyonelin i? yüklerini h?zland?rmak i?in güvenerek kulland??? Quadro sahiptir.

         SANAL GPU

         SANAL GPU

         NVIDIA sanal GPU (vGPU), NVIDIA GPU’lar?n gücünü sanal makineler (VM) ve sanal uygulamalar aras?nda payla?maya y?nelik, endüstrinin en geli?mi? teknolojisidir. VDI ortam?n?z?n gücünü art?rarak tüm uzak kullan?c?lara her cihazda ve uygulamada üstün bir deneyim sunun. NVIDIA sanal GPU yaz?l?m ürünleri aras?nda GRID Sanal Bilgisayar (GRID vPC), GRID Sanal Uygulamalar (GRID vApps), ve Quadro Sanal Veri Merkezi ?? ?stasyonu (Quadro vDWS) yer al?r.

         GPU RENDERLEME

         GPU RENDERLEME

         NVIDIA sanal GPU (vGPU), NVIDIA GPU’lar?n gücünü sanal makineler (VM) ve sanal uygulamalar aras?nda payla?maya y?nelik, endüstrinin en geli?mi? teknolojisidir. VDI ortam?n?z?n gücünü art?rarak tüm uzak kullan?c?lara her cihazda ve uygulamada üstün bir deneyim sunun. NVIDIA sanal GPU yaz?l?m ürünleri aras?nda GRID Sanal Bilgisayar (GRID vPC), GRID Sanal Uygulamalar (GRID vApps), ve Quadro Sanal Veri Merkezi ?? ?stasyonu (Quadro vDWS) yer al?r.

         DAHA FAZLA B?LG?

         TASARIM VE G?RSELLE?T?RME HAKKINDA DAHA FAZLA B?LG? ???N B?ZE ULA?IN

         EN GüNCEL QUADRO SüRüCüLER?N? ?ND?R?N